اپلای و پذیرش تحصیلی دغدغه بسیاری از دانشجویان ایرانی است، اما مشکلات و موانع زیادی برای موفقیت در اپلای وجود دارد. خوشبختانه بسیاری از دانشجویان نخبه و توانمند کشورمان توانسته اند از بهترین دانشگاه های دنیا پذیرش بگیرند. اما چه عاملی باعث موفقیت این دانشجویان، علی رغم وجود مشکلات فراوان شده است؟ دکتر مهدی پاک نهاد، مشاور و مربی اپلای، در این ویدئوی کوتاه، به یک چک لیست اشاره می کند که در قالب 12 گام اصلی، نحوه حرکت دانشجویان موفق در پروسه اپلای را مشخص می کند. برای مشاهده ویدئوی کامل به وبسایت اپلای-آکادمی (https://apply-academy.com) مراجعه نمایید.

comment