جشن نیمه شعبان ۱۳۸۶ پارک شهریار ، شهر پردیس نمایش تکنیک های جودو Celebration half shaaban 2007 The shahriyar park , pardis city #judo The show Judo techniques

comment