جوانی که با نام مستعار «آشوب» در کافه های لاله زار خوانندگی می کند، درگیر ماجراهای سیاسی زمان خود می شود؛ طوری که خود را در یک آشوب واقعی می بیند.

comment