آموزش حسابداری-نوبت کاری چیست نوبت کاری در شرکتهایی که بصورت شیفتی کار میکنن، نکته بسیار مهمی است که بصورت مشروح میتوانید در این فیلم ملاحظه فرمایید

comment