این برنامه شنبه شب ساعت ۲۱ از سامانه Tvnet.ir به صورت زنده پخش خواهد شد.

comment