مکاتبه با اساتید خارجی یکی از بخش های مهم در پروسه اپلای و پذیرش تحصیلی است. اما چطور می شود ایمیل های استاندارد و تاثیرگذاری به اساتید فرستاد؟ ایمیل هایی که بیشترین بازخورد و نتیجه را برای مان داشته باشد؟ دکتر مهدی پاک نهاد، مربی و مشاور اپلای، در این ویدئوی آموزشی کوتاه، در این باره صحبت می کند. برای مشاهده ویدئوی کامل به وبسایت اپلای-آکادمی (https://apply-academy.com) مراجعه کنید.

comment