نشستی با موضوع اسلام داعشی یا داعش اسلامی با حضور دکتر کلاهی در مرکز بررسی های استراتژیک برگزار می شود.

comment