🎥 شهردار بم هستن ایشون :)) شما هر کشوری بری بگی ایشون شهردار یکی از شهرای کشورمه بهت پناهندگی میدن

Ali توسط Ali 2 سال پیش

🎥 شهردار بم هستن ایشون :)) شما هر کشوری بری بگی ایشون شهردار یکی از شهرای کشورمه بهت پناهندگی میدن

comment