مبلمان اداری و پارتیشن اداری -مبلمان اداری بنکو-26100782

یکی از پرکاربردترین موارد استفاده ی ام دی اف ، میزهای نیمکتی و چند نفره و پارتیشن اداری می باشد. امروزه با پارتیشن اداری می توان از یک فضای یک پارچه برای چند منظور استفاده کرد. هم اتاق های مختلفی در آن ایجاد کرد تا افرادی با شغل ها و شخصیت های مختلف بتوانند به راحتی به کار خود برسند و هم هزینه ی دیوارهای دائمی را پرداخت نکرد. می توان برای هر چه زیباتر شدن فضا، از پارتیشن اداری نیم شیشه و نیم ام دی اف استفاده کرد و یا طرح های مختلفی را روی آن به کار برد و یا طرح لوگوی شرکت را روی شیشه به صورت سند بلاست و یا برجسته اعمال کرد.

comment