رنگ سفید در مبلمان اداری-مبلمان اداری بنکو-26100782

استفاده از رنگ سفید در مبلمان اداری ، با وجود ظاهر تمیز و مدرن آن، نقایص خاص خود را دارد. مبلمان اداری سفید، به دلیل سرد بودن رنگ سفید، ظاهری سرد و کلینیکی دارد. کارمندانی که با مبلمان اداری سفید کار می کنند، به دلیل ماهیت تک رنگ آن، کارایی و بهره وری کمتری دارند و بیشتر در معرض اشتباه می باشند. اما رنگ سفید را نباید دست کم گرفت. وقتی که این رنگ به عنوان پس زمینه استفاده شود، می تواند نور رنگ های روشن تری را که بر روی آن استفاده می شود، بیشتر منتشر کند و لطافت و نرمی خاصی را ایجاد کند که وقتی رنگ سفید به تنهایی استفاده می شود، آن را ندارد

comment