خنده دار ترین مناظره سامان گوران و حسن ریوندی

مناظره زیبا و خنده دار دو کمدین مشهور کشور

comment