با توجه به نیازهای متفاوت فروشگاه ها در این حوزه احتیاج به نرم افزار متفاوت تری میباشد ، مهمترین تفاوت عدم آشنایی کاربران نرم افزار فروشگاهها به فن مالی و حسابداری میباشد . بهمین منظور نرم افزار فروشگاهی میزان با تحلیل فرآیندهای فروشگاهها وارد بازار شده است. صدور چندین فاکتور همزمان توسط یک کاربر ، کارکرد با تمامی دستگاه های بارکد خوان ، اتصال به صندوق های POS فروشگاهی ، اتصال به دستگاه کارت خوان بانک ، ثبت اطلاعات با کمترین عملیات کاربری ، کارکرد با چاپگرهای حرارتی ( فیش پرینتر های فروشگاهی ) ، همخوانی با ترازوهای دیجیتالی و ... مواردی هستند که در نرم افزار فروشگاهی میزان پیاده شده است . از مهمترین مواردی که در فروشگاهها مورد مورد توجه می باشد ، دو آیتم جلوگیری از اشتباهات کاربری در ورود اطلاعات و ثبت فاکتورهای فروش با بالاترین سرعت ممکن با توجه به وجود ساعت های ترافیک کاری (پیک کاری فروشگاه) توسط کاربران است. که در این نرم افزار به بهترین نحو پیاده سازی شده است. یکی از مواردی که در فروشگاه ها ممکن است روی دهد ، ثبت فاکتور فروش با عملیات ناموفق کارتخوان بانکی میباشد ، در نرم افزار فروشگاهی میزان این امکان وجود دارد که پس از تراکنش موفق کارتخوان فاکتور فروش ذخیره و چاپ گردد تا کاربر را متوجه نا موفق بود عملیات نماید. اطلاعات تکمیلی : https://www.hesabdari-mizan.com/fa/software/7/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.aspx

comment