متن ترانه و نماهنگ blue cafe از chris Rea

کلید اسرار توسط کلید اسرار 4 ماه پیش

کریس رآ . ترانه سرا آهنگ ساز و نوازنده سرشناس سبک بلوز به شمار می آید . بلو کافه یک نمونه از بلوز خالص است و به همین دلیل نام بلو را برای این ترانه استفاده کرده است .

comment