اردوی تفریحی یزد / مجتمع آموزشی دانا

مجتمع آموزشی دانا توسط مجتمع آموزشی دانا 3 ماه پیش

دبیرستان دانا بر اساس رسم دیرینه ی خود در ماه اسفند اردویی برگزار می کند که این اردو امسال به شهر یزد ختم گردید . آدرس تلگرام : https://t.me/Danaschool98 آدرس اینستاگرام : https://www.instagram.com/danaschool98/ آدرس سایت : danaschool.ir

comment