تصاویری از روستای گوزلو ی خورجهان شهرستان ماهنشان

این روستا به نام گوزلو میباشد واز توابع شهرستان ماهنشان میباشد و روستایی بسیار بکرودست نخورده است تصاویر هوایی فوق توسط استودیوی ترنم تهیه گردیده است امید است بپسندید

comment