فروش قرقاول نژادهای مختلف بصورت عمده تخم نطفه دار / پرنده بالغ انواع پرندگان تزئینی... انواع تخم نطفه دار و مولد قرقاول تخم نطفه دار قرقاول لیمویی تخم نطفه دار قرقاول سیلور تخم نطفه دار قرقاول بلژیکی درضمن دستگاه جوجه کشی برای تخم قرقاول هم موجود میباشد. جهت ارسال تخم تماس بگیرید. https://ariatoyor.com/ 09109107280 09109107360

comment