مبحث تعادل میدانی توسط استاد کامیار

استاد منتظری توسط استاد منتظری 8 ماه پیش

تدریس مبحث تعادل میدانی فیزیک (بدون فرمول و با روش ذهنی)، آموزشی از پروژه 6040 حرف آخر.

comment