قارچ کش خارجی Fenomenal یک قارچ کش بسیار قوی و مختص مزارع توت فرنگی می باشد.این قارچ کش دارای فرمول خاصی است که باعث تحریک سیستم دفاعی طبیعی توت فرنگی و تقویت خواص درمانی و حفاظتی فنومنال می شود.فنومنال به صورت آبیاری قطره ای و برای کنترل قارچ های نژاد فیتوفترا به کار می رود. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment