حامد بهداد: از خدا تشکر می‌کنم هر از چندگاهی مرا در مسیر فیلمنامه‌های خوب قرار می‌دهد.

comment