در سومین قسمت برنامه 35 بعد از مرور نشست خبری فیلم «لاتاری» به کارگردانی محمدحسین مهدویان، فریدون جیرانی به گفتگو با ابراهیم داروغه زاده می نشیند.

comment