شرکت بلدرچین دماوند از بزرگترین تولید کنندگان دستگاه جوجه کشی در ایران می باشد . شرکت بلدرچین دماوند مراکز تخصصی راه اندازی و مشاوره مزارع پرورش بلدرچین و سایر پرندگان می باشد. تلفن: 77955451 021 https://dquail.com

comment