آموزش حسابداری مالیاتی - ثبت سند جرائم مالیات بر ارزش افزوده بعضا شرکتها توسط سازمان مالیات بر ارزش افزوده ، به جهت عدم انجام تکالیف قانونی جریمه می شوند ثبت این جریمه در این کلیپ آموزشی توضیح داده می شود

comment