کلی آدم کاربلد وجود دارن که نمی‌دونن چه‌طوری می‌تونن برای کارشون مشتری پیدا کنن. دیوار مفتخره که این مسیر رو هموار کرده و باعث شده آدم‌های زیادی بتونن از تخصصشون پول دربیارن. ‌‌

comment