آموزش روش جادویی مول*ظرفیت برای حل مسائل

استاد منتظری توسط استاد منتظری 9 ماه پیش

?? ۵۰ درصد شیمی کنکور، مسائله که فقط با سه الگو می‌تونید در فقط ۱۶ جلسه پروندشو ببینید. با روش‌های ناب: 1⃣فش (فرمول شیروانی) 2⃣محاسبه مول فقط در یک کسر 3⃣روش a-x 4⃣نقشه حل مسایل محلول‌ها و روش‌های ناب دیگه... ?? می‌مونه ۵۰ درصد دیگش که مفاهیمه ک اونم تماماً بسته میشه

comment