سخن حاج فردوسی در مورد حرام زاده بودن مخالفان نظام تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

امیر سخندان توسط امیر سخندان 3 ماه پیش

سخن حاج فردوسی در مورد حرام زاده بودن مخالفان نظام تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

comment