دیزل ژنراتور کامینز پاور دیزل ژنراتور های کامینز یکی از سر سخت ترین و با کیفیت ترین دیزل ژنراتور های موجود در جهان می باشد. از رنج قدرتی 10 کاوا تا رنج 3000 کاوا دیزل ژنراتور کوپله فابریک کامینز پاور موجود می باشد. دیزل ژنراتور 1100 کاوا کوپله فابریک کامینز پاور

comment