با چند ترفند ساده می‌تونی درخت میوه دلخواهت را داشته باشی.

comment