نیما: قدر منو ندونستین مجبور شدم کوچ کنم به خارج

توسط کانال رسمی خندوانه 2 سال پیش

خارج رفتن نیما

comment