مرکز حرفه ای آموزش نقاشی و طراحی ایکاروس، در غرب تهران، کلاسهای ویژه نقاشی رنگ روغن و طراحی و نقاشی سیاه قلم را ارائه مینماید. سایت آموزشگاه ایکاروس به آدرس www.mahvis.net حاوی اطلاعات مربوط به کلاسها و شرایط ثبت نام میباشد. نمونه آثار هنرجویان همچنین مطالب آموزشی رایگان در زمینه نقاشی و طراحی در سایت آموزشگاه قابل دسترسی میباشد. از مطالب آموزش ما در mahvis.net سایت آموزشگاه نقاشی ایکاروس بهره ببرید. 02144015447 و 02144022265

comment