حفره امنیتی بسیار خطرناکی که توسط محقق امنیتی جان پیج به تازگی کشف شده است، به هکر امکان دسترسی به سیستم کاربران ویندوزی را میدهد! اطلاعات بیشتر در وبسایت من: https://sobhan-askari.ir/1398/01/internet-explorer-lets-hackers-steal-files

comment