آراد اسپرت پس از رفتن کارلوس کی روش از تیم ملی گزینه های مختلفی برای هدایت تیم ملی کشورمان مطرح شده اند ولی در آخر مارک ویلتموس بلژیکی به نظر هدایت یوز پلنگ های ایرانی رو برعهده گرفت .ویلتموس سابقه هدایت تیم های مطرح ملی چون ساحل عاج و نسل طلایی بلژیک را داشته و سابقه حضور در سیاست رو هم داشته مارک ویلتموس دیشب به همراه دو دستیار خود به ایران آمدند و امروز با ثبت قرار داد رسمی هدایت تیم ملی رو بر عهده میگیرد.

comment