کمانش مهاربند: بررسی انواع کمانش مهاربند (موضعی و کلی، الاستیک و غیر الاستیک ، خارج و داخل صفحه بادبند)

توسط رسانه ی سبز سازه 8 ماه پیش

مفهوم کمانش،عوامل موثر برآن و انواع کمانش مهاربند (موضعی و کلی، الاستیک و غیر الاستیک ، خارج و داخل صفحه بادبند) برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید: https://sbz.one/art67

comment