اتاق ملاقات کوچک و میز جلسات | مبلمان اداری بنکو | 26100782

باز بودن طراحی دفترها ( دفتر های اپن آفیس )، باعث بیشتر شدن اهمیت فضاهای همکاری کوچک شده است. با بیشتر شدن ارتباط کارمندان در جهت گیری های کاری، تقاضا برای فضاهای متمرکز و اتاق های کوچک برای ملاقات ها و جلسات بی برنامه رو به افزایش است. کاربردی بودن در ساخت فضاهای ملاقاتی کوچک مختلف نکته کلیدی است و کارفرمایانی که به این خواسته توجه نکنند، رضایت کارمندانشان را تحت الشعاع قرار می دهند

comment