جدیدترین تیزر فیلم ایرانی هزارپا... رضا عطاران، جواد عزتی، سارا بهرامی، مهران احمدی، لاله اسکندری، سعید امیرسلیمانی، شهره لرستانی، امید روحانی، سپند امیرسلیمانی، امیرمهدی ژوله و... از بزیگران فیلم هزارپا هستند

comment