صحبت های رشیدپور درباره اعتراضات

Ali توسط Ali 2 سال پیش

🎥 صحبت های رشیدپور درباره اعتراضات کجا به حرف مردم گوش دادید که اعتراض نکنند؟

comment