بتن ریزی با دستگاه تراز لیزری

توسط ایوب پاکذات 6 ماه پیش

فیلم بتن ریزی با استفاده از دستگاه تراز لیزری توسط شرکت آرین - برادران رفیعی شماره تماس 09191870199

comment