بعد از ماجرای جکی‌چان و شبکه کیش، صداوسیما داره روز به روز خطرناک‌تر میشه!😂

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 4 ماه پیش

بعد از ماجرای جکی‌چان و شبکه کیش، صداوسیما داره روز به روز خطرناک‌تر میشه!😂

comment