چرا آمریکایی‌ها با وجود اعتماد و ارادت مصدق به آنها و ....

توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

چرا آمریکایی‌ها با وجود اعتماد و ارادت مصدق به آنها و انقلابی نبودن دولت مصدق، او را سرنگون کردند؟ 🔺مطرح شده توسط رهبرانقلاب

comment