جهت پرسش مهر نوزدهم : در سال گذشته چه مهارتهایی آموختید و برای امسال چه انتظاراتی دارید؟ لینک زیر را کپی و سپس در مرورگر خود سرچ کنید. https://goo.gl/Zs55De

comment