آتش خشم

worth توسط worth 1 سال پیش

آتش اگر می‌دانست سرانجامش خاکستر است ، اینقدر زبانه نمی‌کشید.

comment