🎬 وقتی هالیوود در سریال Brave از جاسوس ایرانی خود،باعنوان لاریجانی نام میبرد! 🔺پیش از این نیز در فیلم وسریالهای امریکایی به ماجرای مذاکرت و نام های ظریف و روحانی اشاره شده بود...

توسط Pyxo 2 سال پیش

🎬 وقتی هالیوود در سریال Brave از جاسوس ایرانی خود،باعنوان لاریجانی نام میبرد! 🔺پیش از این نیز در فیلم وسریالهای امریکایی به ماجرای مذاکرت و نام های ظریف و روحانی اشاره شده بود...

comment