https://razemovafaghiat.com/Your-Wish-Is-Your-Command 09121752854 کوین ترودو، میلیاردر خودساخته آمریکایی، بهترین مدرس آموزش قانون جذب و موفقیت مالی در جهان است.کوین ترودو کارآفرین خود ساخته و ثروتمند، نویسنده مشهور، سخنران و مشاور، متخصص خودیاری، چهره تلویزیونی، نت ورکر، مدرس دوره آرزوی تو دستور توست ( سمینار کوین ترودو ) و فروشنده موفق آمریکایی و مولف کتاب های زیادی در زمینه های مختلفی مانند: موفقیت، سلامتی، تغذیه و کاهش وزن، تقویت حافظه و روش های توسعه مالی است. این تصمیم او برخلاف قوانین گروه های مخفی بود و بخاطر همین افراد با نفوذ عضو گروه های مخفی مشکلات بسیاری برای فروش کتاب های کوین ترودو بوجود آورده و در نهایت هم او را به زندان انداختند. سمینار آرزوی تو دستور توست آنقدر کامل و جالب بود که به دوره آرزوی تو دستور توست تغییر نام یافت . دوره کوین ترودو همراه با کتاب آرزوی تو دستور توست بسیار استقبال شد. برای دانلود رایگان سمینار کوین ترودو شامل 4 جلسه اول به سایت راز موفقیت مراجعه کنید . با دانلود رایگان دوره کوین ترودو به ارزش این سمینار پی میبرید.

comment