«فرامرز ولیان» خودکشی کرده اما دخترش «نگار» که توقع این کار را از پدر ندارد، بر این باور است که او را به قتل رسانده اند. نگار تصمیم می‌ گیرد با استفاده از سرنخ هایی که در دست دارد، قاتل پدرش را پیدا کند.

comment