شوخی

8 دقیقه توسط 8 دقیقه 2 سال پیش

آيا ميدانسنين دلفين ها هم مثل انسان ها كِرم دارند😂😂

comment