گل عقربی ژیرو بازیکن آرسنال که به عنوان بهترین گل جهان در ۲۰۱۷ انتخاب شد.

توسط Pyxo 2 سال پیش

گل عقربی ژیرو بازیکن آرسنال که به عنوان بهترین گل جهان در ۲۰۱۷ انتخاب شد.

comment