بینش استراتژیک در برخورد با مشکلات و موانع کارآفرینی | مدرس علی خادم الرضا

توسط Alikhademoreza 7 ماه پیش

سریال کارآفرینی - قسمت دوم در این قسمت از ضرورت مشکلات و مقابله با آنها صحبت میشود و چهارچوب استراتژیکی برای مقابله با آنها معرفی می شود. همینطور از سیستم آرکتایپ ها و به خصوص سیستم آرکتایپ "جا به جایی بار مسئولیت" سخن به میان آمده و ارتباط آن با بینش استراتژیک کارآفرین برای تبدیل مشکلات به فرصت ها طرح می شود. وبسایت آموزش کارآفرینی و مدیریت کسب و کار علی خادم الرضا مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار DBA کارآفرینی دانشگاه تهران MBA مدیریت استراتژیک Elearnever سوئد MBA مدیریت بازاریابی Elearnever سوئد MBA مدیریت کسب و کار از سازمان فنی حرفه ای کشور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران www.Alikhademoreza.ir

comment