"تنها ماندم" All by myself اریک کارمن

P.mohammadi توسط P.mohammadi 7 ماه پیش

این ترانه را خواننده های بسیاری خوانده اند انا اریک‌کارمن اولین خواننده بود و این ترانه شهرت بسیاری برای اریک کارمن به همراه آورد . در بسیاری از شوهای استعداد یابی این ترانه خوانده میشود .

comment