مغازه ای در بازار آهن برای درب انبار خود از شرکت آرتا دٌر تقاضای درب اتوماتیک کرکره ای رولاپ را داشتند.در مرحله اول بازدید کار انجام شد،سپس صورت برداری و اندازه گیری دقیق کار انجام گرفت.صورت برداری کار و اندازه گیری برای این پروژه در سال قبل انجام گرفت،اما به دلیل تعطیلات ،پروژه به سال جاری انتقال پیدا کرد.بعد از شاسی کشی در مرحله اول و درآوردن سایز دقیق دربها در مرحله دوم اجرای کامل درب اعم از جوشکاری صفحه های جانبی روی پروفیل و مونتاژ کردن شفت کرکره،برش و مونتاژ تیغه های کرکره و همچنین نصب تیغه بر روی شفت به همراه تیغه ها ی کرکره بر روی کار و نصب ریل های کناری انجام و تحویل گردید.

comment