حواشی سخنرانی امروز روحانی : صدامونو بریدن، با رای‌مون پز میدن!

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 1 سال پیش

روحانی: از حضور دانشجویان در انتخابات متشکرم؛ دولت مال شماست!!! 🔺پاسخ دانشجویان حامی دولت: "صدامونو بریدن، با رای‌مون پز میدن!" 👆

comment