طراحی مبلمان اداری-مبلمان اداری بنکو-26100782

در طراحی فضای اداری و مبلمان اداری شرکت بنکو ، جاهای کاربردی در نظر گرفته می شود: ورودی شرکت، فضای باز برای مرکز تلفن، اتاق های کنفرانس، اتاق های ملاقات کوچک تر، باکس هایی که مکالمه و استراحت را تسهیل می کند. در ورودی شرکت، به دلیل طبیعت خاص کار در شرکت، کمدهایی برای وسایل شخصی کارمندان تعبیه می شود. جزئیاتی مثل استفاده از گلدان ها، که در فضاهای خاصی قرار داده می شود، فضایی با جو دوستانه به وجود می آورد.

comment